Üyelik Sözleşmesi

1.        TARAFLAR  

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.modafun.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sk. No:13/4 Şişli/İstanbul’da bulunan NMC İNTERNET SATIŞ YAZILIM DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ (Bundan böyle NMC olarak anılacaktır) ile; www.modafun.com ve mobil uygulamasına aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin 'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. NMC ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.  

2.        TANIMLAR  

ALICI: Web site veya mobil uygulamadan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.  

SATICI: www.modafun.com web sitesi ve mobil cihaz uygulaması üzerinden yayınladığı çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden NMC’yi ifade eder.  

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyelerin web site veya mobil uygulama üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, NMC tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere NMC’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Uygulama üzerinden https://www.modafun.com/kisisel-veri-riza-metni linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder. 

   

3.        Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  

3.1.      Üye, www.modafun.com web sitesine ve uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, NMC’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvurusu, NMC tarafından değerlendirilerek onaylanacak olup, üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamaktadır.  

3.2.       Üye, NMC tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından NMC’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, NMC’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.  

3.3.      Üye, www.modafun.com web sitesi ve uygulamasında gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Aksi takdirde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. NMC, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. 

3.4.      Üye, www.modafun.com  web sitesini ve uygulamasını aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.  

  •       www.modafun.com web sitesini ve(ya) uygulamasının herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanamaz;  
  •       www.modafun.com web sitesini ve(ya) uygulamasının bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanamaz;  
  •       Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanarak işlem yapamaz; yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturamaz ve bu hesapları Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanamaz, başka bir Üye'ninhesabını izinsiz kullanamaz, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olamaz;  
  •        www.modafun.com web sitesi ve(ya) uygulamasında yer alan yorum ve puanları sistemi manipüle edecek şekilde farklı platformlarda yayınlayamaz ve amacı dışında farklı alanlarda kullanamaz; 
  •        Konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriği  www.modafun.comve(ya) uygulama üzerinden yorum olarak paylaşamaz;  
  •        www.modafun.com web sitesi ve uygulamasınınveri tabanına veya yer alan herhangi bir içeriğe virüs veya zarar verici herhangi başka bir teknolojik zarar veremez;Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spamvirustruva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz  
  •        www.modafun.com web sitesi ve uygulaması tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunamaz, NMC’ninönceden yazılı iznini almaksızın web site ve uygulama üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde www.modafun.com web sitesi ve uygulamasında yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalayamaz, yayınlayamaz veya kullanamaz. 

 

3.5.      Üye,  www.modafun.com web sitesi ve uygulamasında yaptığı işlemleri  NCM’ye maddi ve web site ve uygulamaya teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, web site ve uygulamaya zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.   

3.6.        Üye'nin, www.modafun.com web sitesi ve uygulaması üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.7.      Üye tarafından yorum olarak beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin NMC ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. NMC’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.8.      NMC, www.modafun.com web sitesinin ve uygulamasının virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olup, bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.modafun.com web sitesine ve uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir. 

3.9.      NMC,  üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.modafun.com web sitesinin ve uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden NMC’.den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

3.10.    NMC www.modafun.com web sitesinin ve uygulamasının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya web site ve uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, üyeliği silme ve sonlandırma, üyeye ait bilgi ve belgeleri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, NMC’nin hiç bir sorumluluğu yoktur. 

3.11.   NMC tarafından www.modafun.com web sitesi ve uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

3.12. NMC iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. NMC, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.  

3.13.    İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, NMC'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, NMC'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 3.14.    Üye, NMC’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 3.15.     Üyeliğin, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; NMC’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

 

4.           GİZLİLİK  

4.1.        Üye, www.modafun.com  ve uygulaması üzerindeki Hizmetler'den yararlanabilmek için paylaşmış olduğu kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına rıza göstermiştir. NMC bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel veriler https://www.modafun.com/gizlilik-ve-guvenlik-politikasi  linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.  

4.2.        Üye tarafından  beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, web site ve uygulamada işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla NMC ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.  

4.3.       Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin NMC tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. NMC söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.  

5.           FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

“Modafun” markası ve logosu, www.modafun.com web sitesi ve uygulamasının yazılımı, tasarımı ve alan adı NMC’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde ve uygulamasında adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye'nin, NMC’nin veya adı geçen başka şirket ve ürünlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, NMC’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.  

6.           SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER 

NMC üyelik sözleşmesinin koşullarını, Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla  hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren tüm üyeler bakımından geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  


7.           MÜCBİR SEBEPLER 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya NMC’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") NMC’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, NCM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

 

8.           UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

8.1.      Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde doğan ihtilaflarda, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını kabul etmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. 

8.2.      Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda NMC’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

 

  1. SÖZLEŞME’NİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir hüküm yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen uygulanabilirliğini yitirir veya hükümsüz kalırsa, yalnızca o hüküm geçerliliğini yitirecek ve Sözleşme’nin geriye kalan tüm hükümleri aynen geçerli kalacaktır.

 

  1. TADİL VE FERAGAT

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 

11.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya NMC tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. NMC,  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu 12 (On İki) maddeden ibaret Sözleşme elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.