Ön Bilgilendirme Formu
 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:

 

Adresi:

 

Mersis

 

Telefon-Faks:

 

Email:

 

           

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

İşbu kısımda Sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır. Bu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

3.ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mal/Ürün/Hizmet türü:

 

Marka/Model:

 

Rengi:

 

Adedi:

 

Satış Fiyatı (KDVsiz):

 

Kargo Ücreti:

 

Ödeme Şekli:

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Fatura Adresi:

 

 

3.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Müşteri’ye sunulan tüm bilgiler ve yükümlülükler satış anından, Müşteri’ye teslim ile cayma hakkını da kapsayan süre için geçerli olup, bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen satış şartlarıyla bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

 1. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine 3.3. maddede belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir.

5.2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde www.modafun.com internet sitesindeki iade butonu vasıtasıyla yapılabilmekedir. Ayrıca ALICI dilerse 14 günlük süre içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunularak da cayma hakkını kullanabilir.

ALICI’nın ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler;
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler;
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler;

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler;

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler;
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler;
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler;
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler;

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler;

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5.4. Cayma hakkının kullanılması halinde,

 1. a) kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 2. b) İade formu,
 3. c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

d)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6.GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin veya Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

Müşteri

Ad - Soyad :

E-Posta Adresi :

Tarih :

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.