Gizlilik ve Güvenlik Politikası

www.modafun.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sk. No:13/4 Şişli/İstanbul’da bulunan NMC İNTERNET SATIŞ YAZILIM DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ  olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmasını sağlamaya çalışmaktayız. Bu doğrultuda, işbu “Modafun” Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.www.modafun.com ve mobil uygulaması çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.İşbu Politika’nın amacı, “Modafun” tarafından işletilmekte olan www.modafun.com internet sitesi işletilmesi sırasında üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Modafun ile paylaşılan veya Modafun’ın, Veri Sahibi’nin www.modafun.com’u  kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1.Modafun’ın kişisel verilerinizi toplamasının yasal dayanağı nedir?

6698 sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun hükümleri başta olmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da da kişisel verilerine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kişisel verilerinin ihlalinden doğan zararlardan dolayı, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca cezai yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan satıcının yükümlülüklerinin ifası açısından alıcıya ait kişiler verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2.Modafun hangi kişisel verilerinizi işlemektedir?

6563 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’da , kişisel verilerin tanımı yapılmış ve hangi bilgilerin kişisel veri olduğu sıralanmıştır. Aşağıda Modafun tarafından işlenen ve aksi belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında “kişisel veri” ifadesini kapsayan bilgilere yer verilmiştir.

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgisi

Finansal Bilgi

Pazarlama Bilgisi

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 1. Modafun Kişisel Verileri hangi amaçla işliyor?

Modafun, yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 • modafun.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması;
 • modafun.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit edilmesi;
 • İletilişim için adres bilgilerini kaydedilmesi;
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemesi;
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeleri ile ilgili Alıcı ile iletişime geçilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması;
 • Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla müşterileri tanıyarak çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunulması;
 • Hizmetlerle ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilebilmesi;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi;
 • Modafun olarak yasal yükümlülüklerimizin icrası ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi.
 1. Veri sahibinin açık rızası doğrultusunda işlenecek Kişisel Veriler Nelerdir?

Modafun, veri sahibinin açık rızası doğrultusunda, veri sahiblerinin web site ve mobil uygulama üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel veriler, www.modafun.com web sitesi üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.Çerez Politikası

Modafun, kullanıcılarının güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak adına kullanıcılarını güvenliğini korumak için her daim çalışmaktadır.

Modafun’a ait olan www.modafun.com web sitesi ve mobil uygulaması ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerez (cookie) kullanan bir sitedir. İşbu Çerez Politakası www.modafun.com ‘un Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Modafun, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

7.Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

8.Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilmektedir.

Çerez sahipleri açısından kategorize ettiğimizde; Çerez yerleştiren tarafa göre, ww.modafun.com çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. ww.modafun.com çerezleri , Modafun tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Modafun ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömürlerine göre kategorize ettiğimizde; oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçi www.modafun.com web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre kategorize ettiğimizde; www.modafun.com teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

9.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Modafun’a başvurarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

 

Kişisel veri sahiplerinin, 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki haklarıyla ilgili bilgi talebinde bulunabilmek için tarafımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir.  Tarafımıza yapılan başvurular 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak Modafun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.