KARGO : TÜM ÜLKELERE 7 GÜNDE TESLİMAT!

UYARI

Sepetinizden ürününü silmek istediğinize emin misiniz?

Sil Vazgeç Sil ve Favorilerime Ekle

Gizlilik & Güvenlik Politikası

www.modafun.com ve mobil uygulaması çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.İşbu Politika’nın amacı, “Modafun” tarafından işletilmekte olan www.modafun.com internet sitesi işletilmesi sırasında üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Modafun ile paylaşılan veya Modafun’ın, Veri Sahibi’nin modafun.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması;

 • www.modafun.com web sitesi üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  6.Çerez Politikası

  Modafun, kullanıcılarının güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak adına kullanıcılarını güvenliğini korumak için her daim çalışmaktadır.

  Modafun’a ait olan www.modafun.com web sitesi ve mobil uygulaması ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerez (cookie) kullanan bir sitedir. İşbu Çerez Politakası www.modafun.com web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

  Kullanım amaçlarına göre kategorize ettiğimizde; www.modafun.com teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

  9.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

  698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Modafun’a başvurarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

   

  Kişisel veri sahiplerinin, 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki haklarıyla ilgili bilgi talebinde bulunabilmek için tarafımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir.  Tarafımıza yapılan başvurular 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak Modafun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

×
Merhaba, bilgi almak ister misiniz?